Certifikat

Ocean® Rain and Work kläder är certifierade skyddskläder
enligt de europeiska standarderna.

SV 343 - Skydd mot vatten

EN 343-certifierade regn- och arbetskläder skyddar mot vatteninträngning. Kläder med EN 343-certifiering är utformade för att ge bäraren ett vattentätt och andningsbart skydd som håller dem torra och skyddade i vått väder. Denna standard är viktig för dem som har ett fysiskt krävande jobb och utsätts för regn, snö eller ånga.

EN 20471 - Hög synlighet

EN 20471-certifierade regn- och arbetskläder ger hög synlighet för bäraren. Kläder med EN 20471-certifiering har fluorescerande färger och reflexband som gör att användaren syns bättre i dagsljus, i skymning och på natten. Denna standard är viktig för dem som arbetar på eller nära vägar, järnvägar eller andra platser där det finns risk för kollisioner.

EN 1186 - Kontakt med livsmedel

EN 1186 är en certifieringsstandard som mäter material och produkters lämplighet för kontakt med livsmedel. Kläder med EN 1186-certifiering har testats för att säkerställa att de inte avger skadliga ämnen eller kemikalier som kan förorena livsmedel under hantering, bearbetning eller förvaring. Denna standard är viktig i branscher som livsmedelsbearbetning, catering och hotell- och restaurangverksamhet där bäraren kan komma i kontakt med livsmedel eller livsmedelsförpackningsmaterial.

EN 11612 - Skydd mot exponering för värme och flammor

EN 11612-certifierade regn- och arbetskläder skyddar mot värme och flammor genom att förhindra antändning och minska risken för skador. Denna standard är viktig för branscher där bäraren kan utsättas för brand- eller värmerisker, till exempel svetsning, brandbekämpning eller industriell tillverkning.

EN 14116 - Begränsat skydd mot brandspridning

EN 14116-certifierade regn- och arbetskläder ger begränsat skydd mot värme och eldsflammor genom att motstå spridning av eld och självslockna när antändningskällan avlägsnats. Denna standard är viktig för branscher där bäraren kan utsättas för eldsflammor, till exempel olje- och gasindustrin eller elbolag.

IEC 61482-2 - Ljusbåge

IEC 61482-2 certifierade regn- och arbetskläder skyddar mot de termiska riskerna vid en ljusbåge. Kläder med IEC 61482-2-certifiering har testats för att fastställa deras förmåga att skydda bäraren från de termiska effekterna av en ljusbåge, inklusive den värme som genereras, stötvågen och den elektriska stöten. Denna standard är viktig i branscher som elförsörjning, konstruktion och underhåll där det finns risk för exponering för ljusbågar.

EN 14605 - Kemikalier

EN 14605-certifierade regn- och arbetskläder ger skydd mot flytande kemikalier. Kläder med EN 14605-certifiering testas för motståndskraft mot penetration av flytande kemikalier, inklusive syror, baser och lösningsmedel, och måste tillhandahålla en barriär som förhindrar att dessa ämnen kommer i kontakt med bärarens hud. Denna standard är viktig i branscher som kemisk bearbetning, läkemedel och avfallshantering där bäraren kan utsättas för farliga vätskor.

EN 13034 - Kemikalier

EN 13034-certifierade regn- och arbetskläder ger skydd mot flytande kemikalier. Kläder med EN 13034-certifiering testas för motståndskraft mot låg nivå av flytande kemikalier, inklusive lätt spray och stänk av kemikalier. Denna standard är viktig i branscher som petrokemi, olja och gas samt kemisk bearbetning där bäraren kan utsättas för låg nivå av kemiska faror.

EN 1149-5 - Elektrostatisk urladdning

EN 1149-5-certifierade regn- och arbetskläder skyddar mot risken för elektrostatiska urladdningar (ESD). Kläder med EN 1149-5-certifiering är utformade för att förhindra eller begränsa uppbyggnaden av statisk elektricitet på bäraren, vilket minskar risken för gnisturladdningar som kan antända brandfarliga ämnen eller orsaka explosioner i farliga arbetsmiljöer. Denna standard är viktig inom industrier som petrokemi, gas och gruvdrift, där det finns en hög risk för explosioner på grund av statisk elektricitet.

EN 11611 - Svetsning

EN 11611-certifierade regn- och arbetskläder skyddar mot svetsrelaterade risker. Kläder med EN 11611-certifiering har testats för motståndskraft mot små stänk av smält metall, strålningsvärme och andra svetsrelaterade faror. Denna standard är viktig inom branscher som svetsning, metalltillverkning och konstruktion där bäraren kan utsättas för dessa typer av faror.