Certifikater

OCEAN® regn- og arbejdstøj er certificeret beskyttelsesbeklædning
efter de europæiske standarder.

EN 343 - Beskyttelse mod vand

EN 343-certificeret regn- og arbejdstøj beskytter mod vandindtrængning. Tøj med EN 343-certificering er designet til at give brugeren vandtæt og åndbar beskyttelse, så han/hun holdes tør og beskyttet i vådt vejr.

Denne standard er vigtig for dem, der har et fysisk krævende arbejde og udsættes for regn, sne eller damp.

EN 20471 - Høj synlighed

EN 20471-certificeret regn- og arbejdstøj giver høj synlighed for brugeren. Tøj med EN 20471-certifi- cering har fluorescerende farver og reflekterende striber, der er designet til at gøre brugeren mere synlig både i dagslys, skumring og om natten.

Denne standard er vigtig for dem, der arbejder på eller i nærheden af veje, jernbaner eller andre steder, hvor der er risiko for kollisioner.

EN 1186 - Madkontakt

EN 1186 er en certificeringsstandard, der måler materialers og produkters egnethed til kontakt med fødevarer. Tøj med EN 1186-certificering er blevet testet for at sikre, at det ikke frigiver skadelige stoffer eller kemikalier, der kan forurene fødevarer under håndter- ing, forarbejdning eller opbevaring.

Denne standard er vigtig i industrier som f.eks. fødevareforarbejdning, catering og hotel- og restaurations- branchen, hvor brugeren kan komme i kontakt med fødevarer eller fødeva- reemballagematerialer.

EN 11612 - Beskyttelse mod varme- og flammeeksponering

EN 11612-certificeret regn- og arbejdstøj beskytter mod varme- og flammeeksponering ved at forhindre antændelse og reducere risikoen for personskade.

Denne standard er vigtig for brancher, hvor brugeren kan blive udsat
for brand- eller varmerisici, f.eks. svejsning, brandbekæmpelse eller industriel fremstilling.

EN 14116 - Begrænset beskyttelse mod brandspredning

EN 14116-certificeret regn- og arbejdstøj giver begrænset beskyttelse mod varme- og flammeeksponering ved at modstå brandspredning og slukkes af sig selv, når antændelseskilden er fjernet.

Denne standard er vigtig for industrier, hvor brugeren kan blive udsat for flammebrand, f.eks. olie- og gasindustrien eller elforsyningsvirksomheder.

IEC 61482-2 - Lysbue

IEC 61482-2 certificeret regn- og arbejdstøj beskytter mod de termiske farer ved en lysbue. Tøj med IEC 61482-2-certificering er blevet testet for at fastslå dets evne til at beskytte brugeren mod de termiske virkninger af en lysbue, herunder den genererede varme, trykbølgen og det elektriske stød.

Denne standard er vigtig i industrier som f.eks. elforsyning, byggeri og vedligeholdelse, hvor der er risiko for at blive udsat for lysbuer.

EN 14605 - Kemikalier

EN 14605-certificeret regn- og arbejdstøj giver beskyttelse mod flydende kemikalier. Tøj med
EN 14605-certificering er testet
for modstandsdygtighed over for indtrængning af flydende kemikalier, herunder syrer, baser og opløsnings- midler, og skal udgøre en barriere, der forhindrer disse stoffer i at komme i kontakt med brugerens hud.

Denne standard er vigtig i industrier som f.eks. kemisk forarbejdning, lægemidler og affaldshåndtering, hvor brugeren kan blive udsat for farlige væsker.

EN 13034 - Kemikalier

EN 13034-certificeret regn- og arbejdstøj giver beskyttelse mod flydende kemikalier. Tøj med
EN 13034-certificering er testet for modstandsdygtighed over for indtrængning af flydende kemikalier på lavt niveau, herunder let spray og stænk af kemikalier.

Denne standard er vigtig i industrier som f.eks. petrokemiske industrier, olie- og gasindustrien og kemisk forarbejdning, hvor brugeren kan blive udsat for kemiske farer ved lavt niveau.

EN 1149-5 - Elektrostatisk udladning

EN 1149-5-certificeret regn- og arbejdstøj beskytter mod risikoen for elektrostatisk udladning (ESD). Tøj med EN 1149-5-certificering er designet til at forhindre eller begrænse ophobning af statisk elektricitet på brugeren, hvilket reducerer risikoen for gnistud- ladninger, der kan antænde brændbare stoffer eller forårsage eksplosioner i farlige arbejdsmiljøer.

Denne standard er vigtig i industrier som f.eks. petrokemiske industrier, gasindustrien og mineindustrien, hvor der er stor risiko for eksplosioner på grund af statisk elektricitet.

EN 11611 - Svejsning

EN 11611-certificeret regn- og arbejdstøj beskytter mod svejse- relaterede farer. Beklædning med EN 11611-certificering er blevet testet for modstandsdygtighed over for små stænk af smeltet metal, strålevarme og andre svejserelaterede farer.

Denne standard er vigtig i industrier som svejsning, metalfremstilling og byggeri, hvor brugeren kan blive udsat for disse typer fare.