På Ocean Textile Group lägger vi stor vikt vid att säkra en god arbetsmiljö och en hållbar produktion.

Därför ställer vi höga krav på våra leverantörer, inklusive förbud mot barnarbete och krav på produktionsanläggningar.

Läs vår Code of conduct här