< Tillbaka

A+A mässan - en stor succé09-11-2015 - 13:45

Mässan lockade ett stort antal besökare

Vi hade många besök och på förhand inbokade möten. Dessutom har många nya besökare bekantat sig med vår utställning. Vi fick många nya, goda kontakter för att arbeta med. 

 

De besökande kom från stora delar av världen. Förutom europeiska besökare mötte vi också intresserade kunder från Västindien, Sydafrika, Australien och Asien.

< Tillbaka