EN ISO 20471 och EN 471


Alla säkerhetskläder från Ocean/Abeko är godkända enligt EN ISO 20471 och EN 471.

EN ISO 20471 och EN 471 är en gemensam europeisk standard som ställer krav på arbetskläder och regnkläder som används på arbetsplatser i t.ex. trafikerade områden och där var det är viktigt att bli sedd. Nedan har vi kortfattat försökt att beskriva viktiga riktlinjer som bör vara grunden i ditt val av regnkläder.

Enlig EN ISO 20471 och EN 471 krävs synbarhet i de arbetssituationer utan effektiv avgränsning från trafiken. Det innebär de flesta typer av vägarbeten, arbete på järnvägsspår samt byggplatser och liknande.

EN ISO 20471 och EN 471 är uppdelad i 3 klasser.

Klassificeringen beskriver hur väl produkten klarar att skydda användaren. Ju större areal med fluorescerende material och reflex, ju högre klassificering. Det fluorescerende materialet skyddar i dagsljus samt skymning medan reflexerna skyddar när billjus eller ett arbetsljus riktas mot användaren.

Klass 3 kläder ska bäras av alla som arbetar på vägar, vid järnvägsspår eller vid räddningsarbete. Även vid arbete på och omkring byggplatser med maskinell trafik. Som huvudregel uppfyller ett set arbetskläder kraven till klass 3 när de bärs samtidigt. Ett set arbetskläder ska förstås som en kombination mellan t.ex. jacka och byxa/hängslebyxa. Overaller och vissa jackor är också klassificerade som klass 3. (Se vägledning sammanställning)

Klass 2 kläder får användas av tillsynen, som endast övervakar arbetet. Klass 2 kläder är typiskt en trafikväst, en hängslebyxa eller en jacka. (Se vägledning sammanställning).

Klass 1 kläder, typiskt en byxa, får som säkerhetskläder endast bäras av besökande. Man bör dock kombinera med en trafikväst klass 2. (Se vägledning sammanställning) Observera att de besökande alltid ska ledsagas av de arbetande i området.

Om arbetsuppgifterna skiftar under dagens lopp, eller om man är osäker, rekommenderas klass 3.

Vägledning sammansättning:

Klass 3 – Overall
Jacka (speciella tillfällen, där angivna krav är uppfyllda)
Varselväst (speciella tillfällen, där angivna krav är uppfyllda)
Jacka/varselväst och byxa/hängslebyxa (endast som set)

Klass 2 – Jacka
Varselväst
Hängslebyxa
(Ovanstående kan bäras som separata delar)

Klass 1 – Byxa

Klassindelningen fastställs av minimiareal av synligt material i m2.