EN ISO 20471 produktinformationer


Al synlighedsbeklædning fra Ocean Textile Group A/S er godkendt efter EN ISO 20471 eller EN 471.
EN ISO 20471 og EN 471 er fælles europæiske standarder, som stiller krav til det arbejdstøj og regntøj, der anvendes på arbejdspladser i f.eks. trafikerede områder, hvor det er vigtigt at blive set. Disse krav er identiske med de normer, der er foreskrevet af Dansk Standard. Vi har nedenstående kort forsøgt at beskrive de vigtigste retningslinjer, som bør være grundlaget for dit valg af synlighedsbeklædning.

Normerne stiller krav til synligheden i de arbejdssituationer, hvor der arbejdes uden effektiv adskillelse fra den kørende trafik. Det vil sige de fleste typer vejarbejde, arbejde ved jernbanespor samt byggepladser og lignende. Selvom dette arbejde kun udgør en lille del af arbejdsdagen, skal der benyttes sikkerhedsbeklædning.

Klassificeringer

EN ISO 20471 og EN 471 normen er opdelt i 3 klasser. Klassebetegnelsen beskriver, hvor godt produktet formår at beskytte brugeren. Jo større areal med fluorescerende stof og refleks, jo højere klassificering.

Det fluorescerende materiale yder beskyttelse i dagslys samt tusmørke, mens reflekserne beskytter, når et køretøjs lys eller et arbejdslys rettes mod brugeren.

Klasse 3 beklædning skal bæres af alle, der arbejder på veje, ved jernbanespor og redningsarbejde. Ligeledes ved arbejde på og omkring byggepladser med maskinel trafik. Som hovedregel opfylder et sæt arbejdstøj kravene til klasse 3, når det bæres samtidigt. Et sæt arbejdstøj skal forstås som en kombination mellem eks. jakke og buks/overall. Kedeldragter og visse jakker er også klassificeret som klasse 3 (se sammensætnings-vejledning).

Klasse 2 beklædning må benyttes af tilsynsførende, der kun overvåger arbejdet. Klasse 2 beklædning er typisk en trafikvest et par overall eller en jakke (se sammensætnings-vejledning).

Klasse 1 beklædning, typisk en buks, må som eneste sikkerhedsbeklædning kun bæres af besøgende. Dog bør en trafikvest Klasse 2 foretrækkes dertil (se sammensætnings-vejledning). Husk at de besøgende altid skal være ledsaget af de arbejdende i området.

Skifter arbejdsopgaverne i løbet af dagen, eller er man i tvivl, tilrådes klasse 3.

Sammensætnings-vejledning:
Klasse 3
Kedeldragt
Jakke (særlige tilfælde, hvor angivne krav opfyldes)
Trafikvest (særlige tilfælde, hvor angivne krav opfyldes)
Jakke/trafikvest og buks/overall (kun som sæt)
Klasse 2
Jakke
Trafikvest
Overall
(Ovenstående kan bæres som enkeltdele)
Klasse 1
Buks

Klasseinddelingen bestemmes af minimumsarealer af synligt materiale i m2, og kan ses af tabellen bagest i vort hovedkatalog.